Wojewódzkie Święto Ludowe – Poddębice 2016

22 maja 2016 r. na gościnnej ziemi poddębickiej odbyło się Wojewódzkie Święto Ludowe PSL.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Kościele pw św Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach, podczas której poświęcono sztandar pajęczańskiej organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na zaproszenie Prezesa ZW PSL w Łodzi Dariusza Klimczaka swoją obecnością obchody święta uświetniły delegacje ze wszystkich organizacji powiatowych stronnictwa wraz z Pocztami Sztandarowymi.

Obchody święta były również okazją do wręczenia najwyższych odznaczeń – Medali za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa oraz odznaczeń Złotej Koniczynki. Medal im. Wincentego Witosa otrzymał między innymi Edward Szewczyk – Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego PSL w Złoczewie, a Złotą Koniczynką uhonorowano Zbigniewa Pietrasa z gminy Błaszki.

Legitymacje członkowskie z rąk Prezesa ZW PSL Dariusza Klimczaka oraz Posła na Sejm RP Pawła Bejdy otrzymali nowi członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Dalsza część imprezy odbyła się na płycie poddębickiego stadionu, na której świętowano również 150 lecie Kół Gospodyń Wiejskich oraz odbywała się Słoneczna Majówka w Poddębicach. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na Chłopa Roku 2016, w którym reprezentanci powiatu sieradzkiego zajęli wysokie miejsca Rafał Szubert – drugie, a Michał Wzgarda – czwarte. W wyborach na „Kwiat Ruchu Ludowego” (wybory miss święta) powiat sieradzki reprezentowała Katarzyna Jackowska z gminy Wróblew.

W święcie uczestniczyła blisko 130 osobowa grupa ludowców z powiatu sieradzkiego na czele z Prezesem Mariuszem Bądziorem.

Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior został uhonorowany pamiątkową statuetką za zasługi dla KGW.

Obszerna relacja na portalu sieradz.naszemiasto.pl