Święto ludowe 2020

Każdego roku zgromadzeni pod zielonym sztandarem kultywujemy piękną tradycję najważniejszego święta Ludowców. W tym roku ze względu na wyjątkową sytuację byliśmy zmuszeni ograniczyć wymiar świętowania.

Delegacja Zarządu Powiatowego PSL złożyła kwiaty przed sieradzkim pomnikiem Wincentego Witosa. Następnie w klasztorze OO. Bernardynów w Warcie została odprawiona msza święta w intencji ruchu ludowego. Ze względu na trudny czas pandemii koronawirusa w uroczystej mszy świętej uczestniczył tylko poczet sztandarowy wystawiony przez Zarząd Powiatowy PSL.

 Początki Świąt Ludowych łączą się z zaraniem Ruchu Ludowego w Polsce. Inicjatywa powołania obchodów tego dnia została podjęta 30 maja 1903 r. na posiedzeniu Rady Naczelnej w Rzeszowie – przyjęta jednogłośnie.

Ruch Ludowy od początku skupiał się na rozbudzeniu świadomości narodowej chłopów, ale również ukształtowaniu postawy patriotycznej i wychowaniu w umiłowaniu ojczyzny. Kamieniem węgielnym postawy Ludowców stanowiły wartości narodowe, chrześcijańskie i ludowe. Od zarania ważnym punktem kształtującym świadomość i tożsamość rodzącego się ruchu były symbole i tradycje.

Pierwsze obchody Święta Ludowego – w 1904 r. – przypadły na 110. rocznicę Racławic. Tłumy zebranych w podniosłej atmosferze wspólnie śpiewały pieśni patriotyczne i gromadziły się na uroczystych wiecach. Wspólnie świętowano pod sztandarem „Żywią i bronią”. Hasło, nie tylko silnie rozbudzało ducha narodowego wśród galicyjskich chłopów, ale też wzmacniało poczucie godności i potrzebę walki z niesprawiedliwościami społecznymi.

Święto Zesłania Ducha Świętego od pradawnych czasów towarzyszyło tradycji ludności wiejskiej. Uroczyście celebrowane dni były prawdziwym świętem chłopów. Wszystkie domostwa i podwórza przyozdabiano gałązkami brzozy, jesionu czy świerka. Wysypywano na ziemię zielony tatarak, świerczynę i kwiaty. Wielkie święto wiejskie wieńczyły procesje wokół pól z obrazami Matki Boskiej, którym towarzyszyły śpiewy.