Kongres PSL – materiały

Kongres PSL – materiały

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Bardzo Wam dziękuję za wspólny udział w XII Kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego. To wielkie święto i największe wydarzenie w życiu naszej […]

XII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego

XII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego

Władysław Kosiniak-Kamysz został ponownie wybrany prezesem PSL, a Jarosław Kalinowski przewodniczącym Rady Naczelnej. Waldemar Pawlak stanie na czele Rady Ruchu Ludowego.

Ludowcy proponują: wzmocnijmy pozycję sołtysów

Ludowcy proponują: wzmocnijmy pozycję sołtysów

PSL złożył w Sejmie projekt ustawy wzmacniający ustrojową pozycję sołectwa. Propozycja ludowców zakłada uregulowanie prawne kompetencji sołtysa i docenienie jego wkładu w rozwój Polski lokalnej […]

PSL przywróci wcześniejsze emerytury rolnicze

PSL przywróci wcześniejsze emerytury rolnicze

Ludowcy rozpoczną zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przywracającym wcześniejsze emerytury rolnicze. To odpowiedź na przeforsowaną przez PiS podwyżkę wieku emerytalnego rolników.