Mariusz Bądzior ponownie wybrany prezesem sieradzkiego PSL

W niedzielę 27 czerwca w Sieradzu odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy PSL. Delegaci z całego powiatu wybrali nowy zarząd i komisję rewizyjną. Liderem sieradzkich ludowców ponownie wybrany został Mariusz Bądzior, Starosta Sieradzki.

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy podsumował blisko pięcioletnią działalność PSL na terenie powiatu sieradzkiego. Oprócz delegatów z wszystkich gmin udział w nim wzięli również Wiceprezes NKW PSL, Prezes ZW PSL w Łodzi Dariusz Klimczak, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba – Gzik, dyrektor biura ZW PSL w Łodzi Agnieszka Marciniak. Rola przewodniczącego zjazdu przypadła Janowi Hankiewiczowi.

Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie sieradzkim liczy blisko 800 członków. To jedna z najprężniej działających organizacji na terenie województwa łódzkiego. Oprócz podsumowania dotychczasowej działalności, ludowcy nakreślili również cele na przyszłość.

– Przed nami kolejne wyzwania. Musimy dalej wzmacniać nasze struktury  i przygotowywać się do kolejnego maratonu wyborczego. Wszystko wskazuje na to, że 2023 rok będzie tym, który zdecyduje o dalszym kształcie naszego kraju, ponieważ w jednym roku wybierać będzie nasze władze samorządowe i parlamentarne – tłumaczył Mariusz Bądzior.

Starosta Sieradzki ponownie został wybrany prezesem zarządu powiatowego. Delegaci wybrali tego dnia również nowy zarząd powiatowy, komisję rewizyjną oraz delegata na Kongres Krajowy PSL.

Zjazd był również okazją do uhonorowania zasłużonych ludowców. Stanisław Gęs otrzymał Medal im. Stanisława Mikołajczyka, Wiesław Gołębiewski medal 120-lecia Ruchu Ludowego, natomiast Złotą Koniczynkę otrzymał Zdzisław Ostenda.