Kontakt

Polskie Stronnictwo Ludowe
Zarząd Powiatowy w Sieradzu

Adres:
ul. Kościuszki 4
98-200 Sieradz
tel.  570 001 111 lub 668 337 996

e-mail: sieradz.psl@gmail.com

Forum Młodych Ludowców:  sieradz.fml@gmail.com