Zjazd Miejsko – Gminny w Błaszkach

W niedzielę 17.04.2016 r. w sali OSP w Brończynie odbył się Miejsko – Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL.

Obrady rozpoczęto uroczystym wprowadzeniem sztandaru Zarządu Miejsko – Gminnego PSL w Błaszkach oraz odśpiewaniem „Roty”. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłych ludowców. Na przewodniczącego zjazdu wybrano Kol. Teofila Bialika, a sekretarzem zjazdu został Kol. Tomasz Sobczyk. Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego PSL w Błaszkach został ponownie wybrany Kolega Sylwester Gajewski. W skład nowego zarządu weszło 16 osób, a komisja rewizyjna w nowej kadencji będzie pracować w pięcioosobowym składzie. Delegaci uczestniczący w zjeździe miejsko – gminnym wybrali również 14 delegatów na Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

Pyszny poczęstunek dla uczestników zjazdu przygotowały panie z KGW Brończyn.

Gośćmi zjazdu byli m.in.: Starosta Sieradzki, Prezes Zarządu Powiatowego Kol. Mariusz Bądzior; Sekretarz Powiatu Sieradzkiego Piotr Świderski; Radny Powiatu Sieradzkiego Lucjan Noweta; Radny Powiatu Sieradzkiego Łukasz Bitner;  Były Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Krzysztof Stępiński.

Zjazd Miejsko – Gminny w Błaszkach zakończył kampanie sprawozdawczo – wyborczą na poziomie kół i gmin. W najbliższą niedzielę 24.04.2016 r. podczas V Powiatowego Zjazdu Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sieradzu zostaną wybrane władze powiatowe stronnictwa, delegaci na zjazd wojewódzki oraz delegat na XII Kongres PSL.