Zjazd Miejsko – Gminny w Sieradzu

W piątek 15.04.2016 r. w Sieradzu odbył się Miejsko – Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL.

Obrady rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem „Roty”, a następnie uczczono minutą ciszy zmarłych ludowców. W sposób szczególny wspomniano pamięć zmarłego w trakcie kadencji Wiceprezesa Zarządu Miejsko – Gminnego śp. Andrzeja Bodanki oraz Prezesa Zarządu Powiatowego śp. Dariusza Olejnika. Na przewodniczącego zjazdu wybrano Kol. Jana Hankiewicza, a sekretarzem zjazdu został Kol. Agnieszka Kiełbasa. Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego PSL w Sieradzu został ponownie wybrany Kolega Mariusz Bądzior. W skład nowego zarządu weszło 15 osób, a komisja rewizyjna w nowej kadencji pracować będzie w trzyosobowym składzie. Uczestnicy zjazdu wybrali również 13 delegatów na Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

W trakcie dyskusji zgłoszono wiele cennych wniosków dotyczących m.in. : uczczenia w odpowiedni sposób pamięci zmarłego Prezesa Dariusza Olejnika oraz konieczności stałych dyżurów w biurze PSL zlokalizowanym w Sieradzu.