Zjazd Gminny w Goszczanowie

W czwartek 14.04.2016 r. w  Goszczanowie odbył się  Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL.

Obrady rozpoczęto od uczczenia  minutą ciszy zmarłych ludowców. Na przewodniczącego zjazdu wybrano Kol. Lecha Telegę, a sekretarzem zjazdu została Kol. Marianna Krysztofowicz. Prezesem Zarządu Gminnego PSL w Goszczanowie została ponownie wybrana Koleżanka Renata Pawlak. W skład nowego zarządu weszło 7 osób, a komisja rewizyjna w nowej kadencji pracować będzie w trzyosobowym składzie. Uczestnicy zjazdu wybrali również 7 delegatów na Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

W trakcie dyskusji zgłoszono wiele cennych uwag dotyczących m.in. pozyskiwania nowych członków oraz potrzeby zachęcenia młodych ludzi do działalności w ruchu ludowym.

Gościem zjazdu był Starosta Sieradzki, Prezes Zarządu Powiatowego Kol. Mariusz Bądzior.