Nowy Prezes PSL w Burzeninie

W środę 13.04.2016 r. w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie odbył się  Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL.

Obrady rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem „Roty”, a następnie minutą ciszy uczczono zmarłych ludowców. Na przewodniczącą zjazdu wybrano Kol. Barbarę Darul, a sekretarzem zjazdu został Kol. Aldona Kolanek. Ustępujący prezes Kol. Zdzisław Grzesiak przedstawił sprawozdanie zarządu za mijającą kadencję. Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaakceptowane przez zjazd.

Nowym Prezesem Zarządu Gminnego PSL w Burzeninie został wybrany Kolega Witold Szymczak. W skład nowego zarządu weszło 10 osób, a komisja rewizyjna w nowej kadencji pracować będzie w trzyosobowym składzie. Delegaci uczestniczący w zjeździe gminnym wybrali również 8 delegatów na Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

Gościem zjazdu był Starosta Sieradzki, Prezes Zarządu Powiatowego Kol. Mariusz Bądzior.