Zjazd Gminny w Brąszewicach

W środę 13.04.2016 r. w  Brąszewicach odbył się  Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL.

Obrady rozpoczęto od uczczenia  minutą ciszy zmarłych ludowców. Na przewodniczącą zjazdu wybrano Kol. Janinę Kurzaj, a sekretarzem zjazdu został Kol. Zofia Ługowska. Prezesem Zarządu Gminnego PSL w Brąszewicach został ponownie wybrany Kolega Zenon Ciupek. W skład nowego zarządu weszło 6 osób, a komisja rewizyjna w nowej kadencji pracować będzie w trzyosobowym składzie. Uczestnicy zjazdu wybrali również 5 delegatów na Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

W trakcie dyskusji poruszono wiele kwestii związanych z bieżącą sytuacją polityczno – społeczną. Dyskutowano również o sytuacji w rolnictwie oraz o stanie dróg na terenie gminy Brąszewice.

Gościem zjazdu był Starosta Sieradzki, Prezes Zarządu Powiatowego Kol. Mariusz Bądzior.