Zjazd Miejsko – Gminny w Złoczewie

W poniedziałek 11.04.2016 r. w sali OSP Broszki odbył się Miejsko – Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL.

Obrady rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”, a następnie uczczono minutą ciszy zmarłych ludowców. Na przewodniczącego zjazdu wybrano Kol. Zofię Łukomską, a sekretarzem zjazdu został Kol. Czesław Pędzik. Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego PSL w Złoczewie został ponownie wybrany Kolega Edward Szewczyk. W skład nowo wybranego zarządu weszło 7 osób, a komisja rewizyjna w nowej kadencji pracować będzie w trzyosobowym składzie. Delegaci uczestniczący w zjeździe miejsko – gminnym wybrali również 10 delegatów na Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane ze sytuacją społeczno – polityczną oraz omówiono inwestycje dokonywane na terenie gminy Złoczew, a w szczególności te związane ze Złoczewskim Obszarem Funkcjonalnym.

Gośćmi zjazdu byli: Starosta Sieradzki, Prezes Zarządu Powiatowego Kol. Mariusz Bądzior, Burmistrz Miasta Złoczewa Jadwiga Sobańska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie Andrzej Konieczny.