Klimczak w komitecie obchodów 100. rocznicy niepodległości

Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL jest reprezentantem ludowców w Komitecie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.

– Będziemy bardzo profesjonalnie przygotowani do prac w komitecie. Zobowiązuje nas do tego nasze dziedzictwo historyczne, bo to Ludowcy rozpoczęli pełną poświęceń drogę do niepodległej Polski – przypomina Dariusz Klimczak. –  PSL patrzy na historię obiektywnie, a udział Ludowców w historii jest często pomijany – dodaje.

Sejm ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. zdecydował, że w latach 2017-2021 odbędą się Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania związane z obchodami ma realizować specjalnie powołany komitet złożony m.in. z prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu i premiera jak również przedstawicieli partii politycznych.

Do prac w Komitecie Ludowcy wyznaczyli Dariusza Klimczaka. Wiceprezes PSL zadeklarował, że „będzie zabiegał o to, żeby te obchody nie były prowadzone tylko przez jedną partię, nie były zdominowane tylko przez jednego bohatera a mianowicie Józefa Piłsudskiego”.

– Będę zwracał uwagę na wszelkie próby upolitycznienia obchodów. Stanę na straży obiektywizmu – deklaruje Dariusz Klimczak. – Musimy przypominać rolę Ludowców m.in. Wincentego Witosa i Włodzimierza Tetmajera w naszej drodze do niepodległości – dodaje.

Polskie Stronnictwo Ludowe niezależnie od inicjatywy prezydenta podjęło decyzję, że obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej rozpocznie już tym roku.