Ulica Batalionów Chłopskich w Sieradzu?

Zarząd Powiatowy PSL w Sieradzu oraz Klub Radnych PSL w Radzie Powiatu Sieradzkiego wnioskuje do Rady Miejskiej w Sieradzu o uczczenie w sposób godny i właściwy polskich patriotów i bohaterów – żołnierzy Batalionów Chłopskich, poprzez nadanie nazwy ulicy „Batalionów Chłopskich”.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ulica „Dąbrowszczaków” w Sieradzu będzie podlegać ustawowej zmianie. Ulica o nowej nazwie „Batalionów Chłopskich” byłaby równoległą do już istniejącej o nazwie „Armii Krajowej”. W ten zaszczytny sposób dwie największe formacje konspiracyjne w całej Europie walczące czynnie z Niemcami, a działające aktywnie na ternie ziemi sieradzkiej, zostałyby godnie upamiętnione uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu. Nowa nazwa ulicy utrwaliłaby w świadomości i pamięci mieszkańców Sieradza prawdę o Batalionach Chłopskich.

Stanowisko Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzie Powiatu Sieradzkiego, dotyczące godnego upamiętnienia żołnierzy Batalionów Chłopskich na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sieradzu Mirosława Antoniego Owczarka złożyli Prezes Zarządu Powiatowego PSL Mariusz Bądzior i Przewodniczący Klubu Jan Hankiewicz.

Bataliony Chłopskie, obok Armii Krajowej, były najważniejszą jednostką wojskową i polityczną Polskiego Państwa Podziemnego. Ich wkład w walkę o niepodległość i suwerenność Polski podczas II wojny światowej był ogromny.

W 1944 r. Bataliony Chłopskie liczyły ok. 170 tys. żołnierzy i były drugą co do wielkości formacją konspiracyjną w Polsce. Siecią konspiracyjną objęto 10 województw, około 170 powiatów, ponad 1000 gmin i przeszło 8 tysięcy gromad. Głównym celem działania żołnierzy BCh była obrona ludności polskiej wsi przed terrorem okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. BCh to 70 oddziałów partyzanckich i ponad 400 specjalnych, ponad 20 tys. żołnierzy pod bronią.

Powiat sieradzki należał do najlepiej zorganizowanych konspiracyjnie w całym okręgu V BCh obejmującym województwo łódzkie i cześć Wielkopolski. W roku 1944 w powiecie sieradzkim działało około 1800 zaprzysiężonych członków Batalionów Chłopskich.