Inwestycje Powiatu Sieradzkiego cd.

Przełom listopada i grudnia to okres odbioru kolejnych inwestycji drogowych podejmowanych przez Powiat Sieradzki.

  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1721E w miejscowości Sadokrzyce.

Całkowita wartość robót: 351 228,45 zł, w tym:

– środki Powiatu Sieradzkiego: 175 614 22 zł,

– środki Gminy Wróblew: 175 614 23 zł.

Wartość robót budowlanych: 332 778 45 zł.

Wartość nadzoru inwestorskiego: 4 920 zł.

Wartość dokumentacji technicznej: 13 530 zł.

Zakres inwestycji:

– wykonanie ciągu pieszego o szerokości 1,5 m na odcinku o długości 605 m,

– wykonanie zjazdów do posesji,

– remont przepustu pod koroną drogi wraz z odmuleniem rowu na odcinku 60 m,

– wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej na odcinku o długości 605 m,

– częściową wymianę oznakowania pionowego,

– regulację wysokościową zasuw zaworów wodociągowych,

– plantowanie poboczy ziemnych.

  • Koniec remontu chodnika w Warcie

Na ul. Zachodniej w Warcie Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu przebudował chodnik. Użyta podczas remontu kostka została pozyskana podczas prac prowadzonych na ul. Reymonta w Sieradzu.

Najpierw chodzili po niej mieszkańcy Sieradza, teraz posłuży warcianom. Kostka z ul. Reymonta trafiła na ul. Zachodnią.

– Jest to przykład inwestycji, która przy relatywnie niskich kosztach wyraźnie poprawia jakość życia mieszkańców – mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior. – Rzadko przy większych remontach zwraca się uwagę na fakt, że część starych materiałów budowlanych nadaje się do powtórnego wykorzystania. Tak jest w przypadku przebudowy ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej. Wcześniej odzyskaną z Grunwaldzkiej kostkę użyliśmy na ul. Piłsudskiego, teraz zdjętą z Reymonta wykorzystaliśmy do przebudowy chodnika w Warcie, gdzie posłuży jeszcze przez lata – dodaje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robert Piątek.

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni (na długości 85 m) z kostki betonowej, ustawieniu krawężników i obrzeży betonowych oraz regulacji wysokościowej studni telefonicznych. Zrealizowała ją lokalna firma „In-Wiór” z Gozdów (gm. Brzeźnio). Po odbiorach technicznych wykonawca przekazał już gotowy obiekt inwestorowi.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Powiatu Sieradzkiego. Kosztowało 16 465 76 zł.

  • Nowa jezdnia i nowy chodnik na Warckiej

Nieco ponad miesiąc trwała wymiana nawierzchni jezdni i chodników na ul. Warckiej w Sieradzu. Inwestycję tę zrealizował samorząd Powiatu Sieradzkiego w ramach środków własnych.

– Powiat sieradzki to nie tylko wsie wchodzące w skład naszych gmin wiejskich. Nie zapominajmy, że sporo dróg powiatowych mamy w samym Sieradzu. Jedną z nich jest ul. Warcka, łącząca się z ul. Sienkiewicza. Warcką wyjeżdżają auta jadące od Rynku w kierunku wylotu na Zduńską Wolę oraz do centrum Sieradza. Ruch jest tu więc intensywny, zarówno samochodowy, jak i pieszy – mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Przebudowa jezdni i chodników na Warckiej kosztowała 118 880 12 zł. Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni chodników (o szerokości 2 m) z kostki betonowej, ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku jezdni o długości 95 m, ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych, regulację wysokościową studni kanalizacyjnych, telefonicznych i zaworów wodociągowych oraz remont wpustu deszczowego.

Wykonawcą robót budowlanych była firma MS Mariusz Świniarski z Bronisławowa (ul. Wspólna 69, Brzeźnio). Nadzór inwestorski pełniła Aurelia Juszczak z Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.

  • Przebudowa ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu

Finansowanie:

– Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 3 000 000 zł,

– środki własne Powiatu Sieradzkiego – 3 248 226 66 zł,

– środki Gminy Miasta Sieradz – 1 459 348 21 zł,

– całkowity koszt inwestycji: 7 707 574 87 zł.

Wykonawca:

– „Strabag” Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Nadzór inwestorski:

– Nadzór Budowlany i Projektowanie Żuber Stanisław, ul. Powstańców Warszawy 5/16, 98-200 Sieradz

Termin zakończenia prac:

– 15 września 2016 roku

Zakres prac – ul. Reymonta:

– przebudowa istniejącej nawierzchni do szerokości 7 m,

– budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m po stronie prawej od km 0+460 do km 1+860,

– przebudowa istniejącego chodnika od km 0+000 do km 0+460,

– przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

– budowa zatoki autobusowej,

– przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– usunięcie niezbędnych kolizji z siecią energetyczną, wodociągową i gazową,

– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zakres prac – al. Grunwaldzka:

– przebudowa istniejących chodników,

– przebudowa istniejących zatok postojowych,

– przebudowa istniejących chodników na ciąg pieszo-rowerowy,

– przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

– wymiana istniejących krawężników,

– wykonanie przykanalików do istniejących wpustów ulicznych,

– budowa nowego parkingu w pasie zieleni na 60 pojazdów między ulicami Jana Pawła II i Jagiellońską,

– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, w tym oznakowania aktywnego w rejonie przejścia dla pieszych między szkołami podstawowymi nr 9 i 10.

Źródło: www.powiat-sieradz.pl