Kongres PSL – materiały

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Bardzo Wam dziękuję za wspólny udział w XII Kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego. To wielkie święto i największe wydarzenie w życiu naszej partii. Podsumowaliśmy prawie roczną kampanię sprawozdawczo-wyborczą, która toczyła się od poziomu gminy, przez powiaty do województwa. W każdym miejscu spotykali się prawdziwi Ludowcy.

Dziękuję za tę kampanię, dziękuję, że byliście na Kongresie, dziękuję za każde słowo wsparcia, jakie od Was otrzymywałem i otrzymuję cały czas. Ktokolwiek miał jeszcze wątpliwości co do kondycji Polskiego Stronnictwa Ludowego, mógł w Jachrance zobaczyć ilu nas tam było i z jakim entuzjazmem tam przyjechaliśmy. Tu jest prawdziwy ruch ludowy! To Wy jesteście prawdziwymi Ludowcami i żadne zaklęcia naszych przeciwników tego nie zmienią.

Dzięki Kongresowi jestem przekonany, że jest w nas niezwykła moc, która zmieni kraj. My Ludowcy służyliśmy i służymy Polsce. Nasz zapał tak pięknie pokazany na Kongresie musimy przełożyć na dalszą ciężką pracę w kampanii samorządowej. Nie dla siebie, nie dla własnych ambicji, ale dla Polski. Bo Polska potrzebuje mądrych gospodarzy, a takich ma Polskie Stronnictwo Ludowe.

Koleżanki i Koledzy,

Przyjęty przez nas na Kongresie program PSL jest niezwykle ważny dla naszych działań. Bardzo proszę o organizowanie konferencji i spotkań, na których przedstawiajmy go najszerzej jak to możliwe.

Program można pobrać w tym miejscu: PROGRAM PSL SOLIDARNY ROZWÓJ.

kosiniak_podpis

Wystąpienie prezesa PSL Władysława Kosiniak-Kamysza z XII Kongresu PSL, który odbył się 19 listopada 2016 roku w Jachrance: