Kompromisowy projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego

Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło do Sejmu projekt „Ustawy Konsensualnej”, rozwiązującej konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kompromisowy projekt autorstwa PSL wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich ugrupowań politycznych, a jego wdrożenie zakończy wojnę polsko-polską o Trybunał.

Celem projektu jest stworzenie trwałych podstaw sprawnego i korzystnego dla obywateli funkcjonowania państwa, poprzez zbudowanie nowego, stabilnego kompromisu politycznego, kładącego kres kryzysowi wokół TK.

Projekt zawiera 6 głównych założeń:

  1. Uniezależnienie władzy sądowniczej od władzy wykonawczej poprzez przekazanie publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnemu,
  2. Pozostawienie liczby sędziów zapisanych w Konstytucji, tj. 15,
  3. Wybieranie sędziów TK głosami 2/3 posłów,
  4. Powołanie, według nowych zasad 3 nowych sędziów w miejsce poprzednio wybranych 6, którzy przechodzą w stan spoczynku,
  5. Stworzenie instrumentu odwołania się Sejmu od wyroku TK,
  6. Przydzielanie sędziów do spraw na takiej samej zasadzie, jak obowiązujące w sądach powszechnych, tj. w kolejności alfabetycznej.

Dziś Polska bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje zgody i kompromisu politycznego. Obywatele naszego kraju są zgodni w tym, że Trybunał Konstytucyjny nie może być dalej zakładnikiem sporów i kłótni polityków. Dlatego jako najstarsza i najbardziej doświadczona partia w Polsce występujemy w roli stabilizatora sceny politycznej. Składamy do Sejmu przełomowy projekt ustawy konsensualnej, który skutecznie rozwiązuje problem paraliżu prac Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt PSL to przełomowy pomysł w konflikcie wokół Trybunału, będący rodzajem opcji zerowej, która natychmiastowo kończy spór. Jest to, jak do tej pory jedyne tak merytoryczne i skuteczne rozwiązanie.

– Ta propozycja bazuje na wartościach i propozycjach zgłaszanych przez różne formacje polityczne, i opozycyjne, i te które dziś sprawują władzę. Nasz projekt rozwiązuje całą sytuację chaosu konstytucyjnego, dotyczy rozwiązania kwestii personalnych, technicznych, jak i przyszłości Trybunału – ocenił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Stosunek partii rządzącej do tego projektu ustawy będzie testem, czy PiS dąży do rozwiązania konfliktu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego.

– Nie wyobrażam sobie procedowania nad ustawami PiS, bez procedowania nad ustawą PSL, to byłoby oszustwo wielkie, byłoby oszukiwanie wyborców i siebie nawzajem w parlamencie. Po dobrych deklaracjach, które padały, po dobrych słowach są potrzebne czyny, bo wciąż ze strony PiS mamy wiele słów, ale brakuje czynów, które by zmierzały do rozwiązania konfliktu – ten projekt daje szansę – podkreślił lider PSL.