IV Powiatowy Zjazd Delegatów PSL w Sieradzu

Delegaci organizacji gminnych i miejsko – gminnych PSL dokonali na sobotnim zjeździe powiatowym wyboru prezesa, członków zarządu, powiatowej komisji rewizyjnej, delegatów na zjazd wojewódzki oraz delegata na kongres krajowy.

Zjazd rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru organizacji powiatowej oraz odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Przemówienie powitalne wygłosił ustępujący prezes ZP PSL Dariusz Olejnik. Następnie delegaci wybrali przewodniczących zjazdu w osobach Jana Hankiewicza i Tomasza Woźniaka, sekretarzem została Małgorzata Przybylska, a członkami prezydium Agnieszka Bieńkowska, Renata Pawlak, Wiesław Gołębiewski oraz gość zjazdu wiceprezes ZW w Łodzi Cezary Gabryjączyk. Gośćmi zjazdu byli między innymi: prezes Zarządu OSM Wart – Milk Irena Miedzińska, burmistrz miasta i gminy Złoczew Jadwiga Sobańska oraz radni powiatowi Zdzisław Kiełbasa i Michał Terka.

Prezes Dariusz Olejnik oraz przewodnicząca Powiatowej Komisji Rewizyjnej Zofia Sobczak przedstawili sprawozdania za okres od ostatniego Zjazdu PSL. Dariusz Olejnik podsumował działalność ludowców na terenie powiatu sieradzkiego. W dyskusji wzięli udział: Wiesław Gołębiewski, Krzysztof Wodzinowski, Tomasz Baliński oraz Tomasz Woźniak. Poruszono tematy dotyczące problemów polskiej wsi, konieczności obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, kłopotów z wykupem gruntów pod trasę S-8, budowy kolei dużych prędkości, konieczności remontu drogi krajowej nr 12 na terenie gminy Wróblew, budowy farm wiatrowych oraz korzystnych tendencji odmładzania szeregów stronnictwa. Zjazd jednogłośnie udzielił skwitowania ustępującym władzom.

W wyborach na prezesa Zarządu Powiatowego zgłoszono dwie kandydatury Dariusza Olejnika i Stanisława Mikołajczyka. W głosowaniu tajnym oddano 92 głosy, w tym 4 nieważne, Dariusz Olejnik uzyskał 70 głosów, a Stanisław Mikołajczyk 18. To kolejna kadencja Dariusza Olejnika jako prezesa Zarządu Powiatowego. Nowo wybrany prezes zapowiedział jeszcze bardziej wzmożoną i skuteczną pracę dla dobra stronnictwa.

Zjazd ustalił liczbę członków zarządu powiatowego na 23 osoby. Spośród delegatów wybrano 12 członków nowego zarządu, automatycznie członkiem zarządu został prezes powiatowy oraz 10 prezesów zarządów gminnych i miejsko – gminnych. Zjazd ustalił skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej na 5 osób oraz wybrał 19 delegatów na zjazd wojewódzki. Delegatem powiatu sieradzkiego na kongres krajowy został Piotr Świderski.

IV Powiatowy Zjazd Delegatów zakończyło uroczyste odśpiewanie „Roty” oraz wyprowadzenie sztandaru.