Zjazd Gminny PSL w Brzeźniu

W poniedziałek 28 maja 2012 r. odbył się Gminny Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego w Brzeźniu. Gośćmi zjazdu byli:  prezes Zarządu Powiatowego PSL w Sieradzu Dariusz Olejnik, Wójt Gminy Brzeźnio –  Dorota Kubiak , były poseł PSL Wiesław Gołębiewski, oraz członkek ZMG PSL w Sieradzu  Zofia Sobczak. Na przewodniczącego obrad wybrano Józefa Misiaka.

Po wystąpieniu dotychczasowego prezesa  oraz opinii komisji rewizyjnej zjazd udzielił skwitowania ustępującym władzom. W wyborach na prezesa Zarządu  Gminnego zgłoszono jedną kandydaturę. Stanisław Mikołajczyk został jednogłośnie wybrany na prezesa na kolejną kadencję.

W skład ZG PSL w Brzeźniu weszli: Jan Rzeźniczak, Józef Misiak, Zdzisław Gołąb, Grażyna Poterała, Bożena Kuśmierek, Mariusz Kupis, Jan Strumiński, Czesław Owczarek, Jan Michalski, Tadeusz Mucha. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Ireneusz Gołąb, Stanisław Andrych oraz Maciej Wawrzyniak.

Delegatami na czerwcowy zjazd powiatowy PSL zostali: Stanisław Mikołajczyk, Zdzisław Gołąb, Jan Rzeźniczak, Józef Misiak, Ireneusz Gołąb, Bożena Kuśmierek, Mariusz Kupis, Magdalena Wesołowska, Jan Michalski.

SONY DSC