Zjazd Gminny PSL we Wróblewie

W piątek 27 kwietnia 2012 r. odbył się Gminny Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego we Wróblewie. Gościem zjazdu był prezes Zarządu Powiatowego PSL w Sieradzu Dariusz Olejnik. Na przewodniczącego obrad wybrano Tomasza Woźniaka.
Po wystąpieniu dotychczasowego prezesa Krzysztofa Wodzinowskiego oraz opinii komisji rewizyjnej zjazd udzielił skwitowania ustępującym władzom. Nowym Prezesem ZG PSL we Wróblewie został Sylwester Tomczyk, który dziękował za zaufanie i poparcie oraz obiecał ciężką i rzetelną pracę na rzecz ruchu ludowego.

W skład ZMG PSL we Wróblewie weszli: Małgorzata Banaś, Witold Goździewicz, Marian Hadrian, Krzysztof Karczmarek, Stanisław Leśniczak, Antoni Owczarek, Aleksander Pawlik, Julian Przeździęk, Małgorzata Przybylska, Radosław Rychlik, Stanisław Strózik, Sylwester Tomczyk, Krzysztof Wodzinowski, Paweł Wodzinowski, Tomasz Woźniak, Michał Wzgarda i Stanisław Zaremba.

Delegatami na czerwcowy zjazd powiatowy PSL zostali: Grzegorz Chudzicki, Witold Goździewicz, Krzysztof Karczmarek, Julian Przeździęk, Małgorzata Przybylska, Radosław Rychlik, Sylwester Tomczyk, Krzysztof Wodzinowski, Paweł Wodzinowski, Tomasz Woźniak oraz Wiesław Wzgarda.

Miłym elementem zjazdu było uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom.