Zjazd Miejsko – Gminny PSL w Sieradzu

W sobotę 21 kwietnia br. odbył się Zjazd Miejsko – Gminny sieradzkiej organizacji PSL. Na przewodniczącego obrad wybrano Jana Hankiewicza, a sekretarzem obrad została Alicja Kamola.

Prezes ZMG PSL w Sieradzu Mariusz Bądzior przedstawił sprawozdanie z działalności stronnictwa za okres od ostatniego zjazdu. Przewodniczący Miejsko – Gminnej Komisji Rewizyjnej Jerzy Kaczmarek wystąpił o udzielenie skwitowania ustępującym władzom, zjazd przychylił się do wniosku i udzielił skwitowania zarządowi.

W wyborach na prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego zgłoszono jedną kandydaturę. Mariusz Bądzior został jednogłośnie wybrany na prezesa na kolejną kadencję. W skład ZMG PSL w Sieradzu weszli: Dariusz Olejnik, Andrzej Bodanka, Romana Przybylska, Marianna Grudzień, Rajmund Andrych, Marianna Fornalczyk, Andrzej Biernat, Sławomir Janiak, Krzysztof Makowski, Zofia Sobczak, Roman Grabicki, Jan Hankiewicz, Mariusz Bądzior, Katarzyna Ograbek i Marcin Majewski. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Jerzy Kaczmarek, Zygmunt Ośródek i Piotr Binkowski.

Zjazd podjął następujące uchwały i wnioski:
– o konieczności obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych
– o odszkodowaniach za szkody zimowe w uprawach zbóż i rzepaku.