Zjazd Miejsko – Gminny w Warcie

W niedzielę 10.04.2016 r. w sali OSP w Warcie odbył się Miejsko – Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL.

Obrady rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem „Roty”, a następnie uczczono minutą ciszy zmarłych ludowców oraz ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Na przewodniczącego zjazdu wybrano Kol. Stanisława Szczepaniaka, a sekretarzem zjazdu został Kol. Adam Adamkiewicz. Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego PSL w Warcie został ponownie wybrany Kolega Tomasz Baliński. W skład nowego zarządu weszło 12 osób, a komisja rewizyjna w nowej kadencji pracować będzie w trzyosobowym składzie. Delegaci uczestniczący w zjeździe miejsko – gminnym wybrali również 9 delegatów na Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

W trakcie dyskusji zgłoszono wiele cennych wniosków m.in.: konieczność lepszej komunikacji pomiędzy władzami krajowymi i wojewódzkimi PSL a działaczami terenowymi, potrzebę wypracowania konkretnych rozwiązań programowych dotyczących rolnictwa, konieczność większej aktywności działaczy PSL oraz prezentacji programu ruchu ludowego w terenie.

Gościem zjazdu był Starosta Sieradzki, Prezes Zarządu Powiatowego Kol. Mariusz Bądzior.