Zjazd Gminny w Klonowej

W sobotę 09.04.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klonowej odbył się Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL.

Obrady rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem „Roty”, a następnie uczczono minutą ciszy zmarłych ludowców. Na przewodniczącego zjazdu wybrano Kol. Stanisława Gęsa, a sekretarzem zjazdu została Kol. Małgorzata Kiełbaska. Prezesem Zarządu Gminnego PSL w Klonowej został ponownie wybrany Kolega Stanisław Gęs. W skład nowego zarządu weszło 5 osób, a komisja rewizyjna w nowej kadencji pracować będzie w trzyosobowym składzie. Delegaci uczestniczący w zjeździe gminnym wybrali również 11 delegatów na Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

Gośćmi zjazdu byli: Starosta Sieradzki, Prezes Zarządu Powiatowego Kol. Mariusz Bądzior oraz Prezes Zarządu Powiatowego FML w Sieradz Kol. Marcin Majewski.