Prezes PSL o wsparciu samorządów

Konieczne jest wprowadzenie bonu inwestycyjnego dla samorządów, zwiększenie subwencji oświatowej oraz znowelizowanie ustawy o dochodach samorządów – powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Łatwo i przyjemnie rozdaje się pieniądze, szczególnie wtedy, gdy sięga się po nie do cudzego portfela. Odczuły to samorządy, które pokrywają koszty pomysłów zapadających w Warszawie. Wprowadzona przez rządzącą większość PiS reforma PIT w połączeniu z niedofinansowaniem zadań zlecanych administracji lokalnej, zaczyna być dla ciężarem nie do udźwignięcia.

– Jesteśmy w stanie ogromnego kryzysu finansów samorządów. Analizy Związku Miast Polskich, związków samorządów różnych szczebli bardzo wyraźnie pokazują spadek wpływów podatków PIT o 40 proc. i CIT o 30 proc. – powiedział w Długosiodle prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przez spadki wpływów z podatków wiele samorządowych inwestycji będzie wstrzymanych. – Nie będzie możliwości wykorzystania środków europejskich, jak nie będzie na wkład własny – zwrócił uwagę lider PSL. Dodał, że brak samorządowych inwestycji może spowodować utratę miejsc pracy.

Wielkim obciążeniem dla miast i gmin staje się oświata.

– Subwencja oświatowa wystarcza zaledwie na 85 proc. wynagrodzeń nauczycieli, a powinna pokrywać je w całości. Przy założeniu, że to państwo pokrywa całość kosztów związanych z wypłatami nauczycieli, samorządy będą w stanie w całości pokryć finansowanie utrzymania szkół, dowozu dzieci, czy prowadzenia zajęć dodatkowych – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sytuację finansową samorządów pogorszyła pandemia koronawiurusa. Towarzyszący kryzys gospodarczy wpływa na spadki dochodów z podatków. Z drugiej strony koronawirus wymusza wzrost wydatków. Samorządowcy kupują za własne pieniądze środki ochrony i sprzęt dla szpitali, dezynfekują przystanki i ulice, na własną rękę organizują mobilne testowanie na koronawirusa, finansują miejsce publicznej kwarantanny czy zwiększają wydatki na pomoc społeczną.

Rozwiązaniem problemów finansowych Polski lokalnej zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza jest współpraca na rzecz polskiego samorządu.

– Zasada pomocniczości, zasada kierowania środków najbliżej człowieka oraz decyzyjności blisko ludzkich spraw – stwierdził lider PSL. Dodał, że potrzebne jest wprowadzenie bonu inwestycyjnego dla samorządów, zwiększenie subwencji oświatowej oraz znowelizowanie ustawy o dochodach samorządów.

– Chciałbym, abyśmy patrzyli na samorząd przez pryzmat wspólnoty samorządowej, która składa się ze swoich podatków na utrzymanie i najważniejsze przedsięwzięcia jakie są i dotyczą życia człowieka – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.