Pomnik Batalionów Chłopskich w Warszawie

W 79. rocznicę utworzenia Batalionów Chłopskich w Warszawie odsłonięty został Pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet. – Ten pomnik jest wyrazem wdzięczności i szacunku wobec poległych i żyjących spadkobierców – powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pomnik upamiętnia Bataliony Chłopskie i Ludowy Związek Kobiet powstał z inicjatywy weteranów, których wsparli politycy z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przed odsłonięciem w intencji żyjących oraz poległych bohaterów Batalionów Chłopskich, w Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się msza św. Im również poświęcony był Apel Pamięci i salwa honorowa oddana przez żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego podczas ceremonii odsłonięcia pomnika.

– Ten pomnik jest wyrazem naszego przywiązania do tradycji, kultury, wartości i do naszej drogi do niepodległości. Jest wyrazem i miarą naszego patriotyzmu nie tylko w ufundowaniu i postawieniu tego pomnika, ale tak naprawdę w myśli, którą ten pomnik przekazuje – braterstwa, niezłomności, wierności, przyzwoitości, pracowitości i radości z tego, do czego doprowadzili – powiedział podczas uroczystości odsłonięcia pomnika prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Powołane w 1940 r. przez Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego Bataliony Chłopskie stały się fenomenem nie tylko w ponad stuletniej działalności politycznej Ruchu Ludowego, ale także w dziejach całego Narodu Polskiego.

Początkowo formacja miała być częścią Armii Krajowej, jednak niechęć sanacji do mieszkańców wsi sprawiła, że chłopi zdecydowali się na utworzenie własnej formacji wojskowej. Skupione pod sztandarem „Żywią i bronią” w sposób dobitny definiowały istotę Ruchu Ludowego.

Bataliony Chłopskie były wspierane na wsi przez inne organizacje konspiracyjne Ruchu Ludowego – Związek Pracy Ludowej „Orka” czy 20-tysięczny Ludowy Związek Kobiet. Z jego szeregów rekrutowały się działaczki Zielonego Krzyża, niosącego pomoc sanitarną żołnierzom BCh oraz prześladowanym przez okupanta. Wiele z nich zapłaciło najwyższą cenę.

BCh to nie tylko walka zbrojna. Konspiracyjna armia dużą wagę przywiązywała także do krzewienia świadomości narodowej i więzi wśród Polaków. Bardzo ważny był rozwój wewnętrznej siły i bezwzględna walka z anarchią. Kluczową rolę odgrywało wychowanie, kształcenie i formowanie charakterów ludności wiejskiej. Ogromna praca edukacyjna realizowana była poprzez prasę. Bataliony Chłopskie kolportowały 140 tytułów podziemnej prasy ludowej. Prowadziły tajne nauczanie współpracując z Kościołem. W konspiracyjne działania ludowców zaangażowało się setki księży.

Po wyzwoleniu i sfałszowanych wyborach, gdy władzę w kraju przejęli komuniści, wielu żołnierzy Batalionów Chłopskich było prześladowanych przez nowe władze. Polowały na nich tzw. szwadrony śmierci UB. Żołnierzy BCh prześladowano, torturowano i skazywano na karę śmierci. Armię powstałą na „rozkaz sumienia” skazano na zapomnienie.

Bataliony Chłopskie zapisały jedną z najpiękniejszych kart w dziejach historii państwa polskiego. Są ważną częścią naszego wspólnego dziedzictwa i naszej wolności. Musimy pamiętać o „chłopskiej armii” , nie tylko o Armii Krajowej i Żołnierzach Wyklętych. Przywróćmy o nich pamięć. Wspólnie ocalmy od zapomnienia !

„Cześć i Chwała Bohaterom”!