Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015

W dniu 25 października 2015 roku wybierzemy parlament Rzeczypospolitej Polskiej: 460 posłów oraz 100 senatorów. To wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski i każdego z nas.

Od tego będzie zależał skład parlamentu oraz rządu i jego polityka. Czy będzie ona zgodna z polską racją stanu, z pragnieniami i potrzebami społeczeństwa; czy będzie to polityka zgody i solidarności społecznej czy tylko niespełnionych obietnic wyborczych, prowadząca do pogłębiania nierówności, ubóstwa, bezrobocia i katastrofy gospodarczej, sporów i konfliktów. Od wyniku wyborów zależy więc stabilny rozwój albo destabilizacja.

O mandaty posłów i senatorów ubiegają się kandydaci z list PSL, pochodzący głównie z lokalnych środowisk, pozostający zawsze blisko ludzkich spraw i codziennych potrzeb swoich sąsiadów. Misją, zadaniem i pragnieniem PSL jest działanie dla dobra całego narodu , zgodnie z polską racją stanu, zgodnie z interesami i potrzebami społeczeństwa i państwa. To wyróżnia kandydatów PSL jako wiarygodnych i rzetelnych.

W Okręgu Wyborczym Nr 11 Sieradz obejmującym powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski z listy PSL kandydują:
Lp
Imię
Nazwisko
Zawód
Miejsce
zamieszkania
1
Paweł Jan
BEJDA
pracownik
administracji
samorządowej
Łowicz
2
Elżbieta Renata
NAWROCKA
technolog żywności
Wieruszów
3
Cezary Zbigniew
GABRYJĄCZYK
ekonomista
Gorczyn
4
Michał Tomasz
PACHOLSKI
geodeta
Łęczyca
5
Andrzej Robert
GÓRCZYŃSKI
rolnik – ekonomista
Wola Kałkowa
6
Marek
KAPICA
rolnik
Biesiec
7
Andrzej Franciszek
CHOWIS
pracownik
samorządowy
Ostrówek
8
Tadeusz Jerzy
ŚLUSAREK
pracownik
samorządowy
Radoszewice
9
Sławomierz Kazimierz
JANISZEWSKI
adwokat
Zgierz
10
Zbigniew Marek
STASIAK
ekonomista
Żytowice
11
Artur Jerzy
ŁAWNICZAK
pracownik
samorządowy
Zduńska Wola
12
Justyna Magdalena
JASIŃSKA
rolnik
Kołomia
13
Lidia Małgorzata
ELERT
menedżer
Ozorków
14
Małgorzata
GABRYELCZAK
ekonomista
Pokrzywnica
15
Zofia Henryka
ROGOWSKA-
TYLMAN
farmaceuta
Łowicz
16
Marta
GAJEWSKA
pracownik
administracji
publicznej
Rzechta
Drużbińska
17
Andrzej
DANIŁOWICZ
kaskader
Niedoń
18
Małgorzata Anna
KANIA
pracownik
samorządowy
Dobroń
19
Marek Jan
KRAWCZYK
rolnik
Kamostek
20
Iwona Anna
OBIEDZIŃSKA
zootechnik
Łódź
21
Dariusz
SZYSZKA
ogrodnik
Lututów
22
Jarosław
KLIMAS
prawnik
Pątnów
23
Jolanta
ZIĘBA-GZIK
pedagog
Zduńska Wola
24
Piotr Paweł
SĘCZKOWSKI
pracownik
administracji
samorządowej
Poddębice

 

Okręg wyborczy nr 27 do Senatu RP obejmuje obszar powiatów: pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego. W okręgu wybierany jest 1 senator na zasadzie większości względnej. Zgłoszeni kandydaci:
Imię
Nazwisko
Komitet
zgłaszający
Zawód
Miejsce
zamieszkania
Grzegorz
Witold
ANDRYSIAK
Komitet
Wyborczy
Samoobrona
inżynier chemii
Łódź
Marcin
ŁABĘDZKI
Komitet
Wyborczy
Polskie
Stronnictwo
Ludowe
pracownik
administracji
samorządowej
Biały Ług
Michał
SEWERYŃSKI
Komitet
Wyborczy
Prawo i
Sprawiedliwość
profesor prawa
Łódź
Jacek
WALCZAK
Komitet
Wyborczy
Platforma
Obywatelska
RP
ekonomista
Sieradz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *