Święto Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia 2014 r. mieszkańcy miasta Sieradza i powiatu sieradzkiego, żołnierze sieradzkiego garnizonu oraz ich rodziny uczcili Święto Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 mszą świętą w kościele garnizonowym w Sieradzu, którą koncelebrował ks. ppłk Krzysztof Pietrzeniak.


Następnie w asyście kompanii honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz orkiestry dętej OSP w Sieradzu władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe oraz uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.  Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytano apel poległych i oddano salwę honorową.

Delegacje Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Forum Młodych Ludowców złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego.

Ludowcy oddali również cześć legendarnemu przywódcy ruchu ludowego Wincentemu Witosowi. Premierowi Rządu Obrony Narodowej z 1920 r., który poderwał cały naród do walki z bolszewickim najeźdźcą. W dniu 15 sierpnia w latach międzywojennych obchodzono Święto Czynu Chłopskiego. Święto to miało upamiętnić bohaterstwo i ogromny wkład wniesiony przez mieszkańców wsi w zwycięstwo podczas wojny polsko – bolszewickiej. W regularnej milionowej armii polskiej około 70 proc. żołnierzy stanowili chłopi.