X Międzynarodowa Wystawa Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej EDURA 2014

Starosta sieradzki Dariusz Olejnik wziął udział w odbywającej się w Kielcach X Międzynarodowej Wystawie Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej EDURA 2014. Wystawa odbyła się w dniach 12-14 czerwca.


Podczas wystawy zaprezentowano najnowocześniejsze pojazdy pożarniczo – gaśnicze i specjalne, a także zaawansowany sprzęt i techniczne urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nie  zabrakło również wystawców prezentujących środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozycyjnych. Bogatą ofertę wystawy uzupełniła oferta związana z bezpośrednią ochroną i uzbrojeniem osobistym strażaka. Możliwości i potencjał bojowy prezentowanego sprzętu zademonstrowały podczas dynamicznych pokazów najlepsze grupy ratunkowe z całego świata.

Na wystawie nie mogło zabraknąć Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka. Stronę rządową reprezentował Wiceminister Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy.