Władysław Kosiniak – Kamysz w Słomkowie Suchym

Sprzeciw wobec rządowych zapowiedzi przyznania koncesji na wydobycie węgla brunatnego w okolicach Złoczewa, zdominował spotkanie z dziennikarzami w Słomkowie Suchym w gminie Wróblew szefa ludowców Władysława Kosianiaka-Kamysza oraz Pawła Bejdy – lidera listy PSL w okręgu sieradzkim.

Zdaniem lidera PSL, lej odkrywkowy koło Złoczewa, może mieć złe skutki dla okolicznych mieszkańców, ponieważ grozi pozbawieniem regionu wody gruntowej. – Nie pozwolimy na to, żeby ziemia, która jest tu uprawiana, została dzisiaj zamieniona w wyrobisko. Nie pozwolimy na to, żeby 3 tys. osób mogło być wysiedlonych z tego terenu. 33 wsie do likwidacji – mówił Kosiniak-Kamysz

O jedność w tej sprawie zaapelował Paweł Bejda. – Apel do wszystkich, którzy kandydują do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z ziemi sieradzkiej, wieluńskiej, poddębickiej, wieruszowskiej. Obojętnie z jakich partii, z jakiego ugrupowania – nie dopuśćmy do tego, żeby powstał ten ogromny lej depresyjny – apelował Bejda.

Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje w zamian, by skierować się w stronę odnawialnych źródeł energii. – Musimy postawić na zieloną energię, żeby chociaż 50% do roku 2030, czyli połowa energii wytwarzanej w Polsce, pochodziła z odnawialnych źródeł energii. To jest możliwe – zapewniał lider PSL.

Wójt Gminy Wróblew Tomasz Woźniak stwierdził, że jeżeli chodzi o świadomość dotyczącą odnawialnych energii, to ta gmina już teraz stawia na gaz ziemny, fotowoltaikę oraz wymianę kotłów węglowych.

Źródło: Radio Łódź Nad Wartą