Powiatowa Konwencja Wyborcza

Powiatowa Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego zatwierdziła listy kandydatów do rady powiatu sieradzkiego. Przed konwencją ludowcy zorganizowali konferencję prasową, na której zaprezentowano kandydatów na wójtów i burmistrzów.

Prezentacji dokonał Prezes Zarządu Powiatowego PSL Mariusz Bądzior. Kandydatami na wójtów i burmistrzów startującymi z Komitetu Wyborczego PSL będą: w Złoczewie Jadwiga Sobańska, we Wróblewie Tomasz Woźniak, w Klonowej Dariusz Perdek, w Błaszkach Piotr Świderski, w Brzeźniu Marek Kanicki. W gminie Sieradz z poparciem ludowców z własnego komitetu wystartuje Urszula Świniarska.

W wyborach do rady powiatu PSL wystawi w pięciu okręgach wyborczych 33 kandydatów. Liderami list w poszczególnych okręgach będą:

– okręg 1 (miasto Sieradz) Mariusz Bądzior,

– okręg 2 (gmina Błaszki) Jan Kołodziejczyk,

– okręg 3 (gminy Goszczanów, Warta, Wróblew) Tomasz Baliński,

– okręg 4 (gminy Burzenin i Sieradz) Jan Hankiewicz,

– okręg 5 (gminy Brąszewice, Brzeźnio, Klonowa, Złoczew) Edward Szewczyk.

Kandydatami PSL z powiatu sieradzkiego do sejmiku wojewódzkiego będą Jerzy Wróbel i Ewa Zaton – Smok.

Gośćmi konwencji byli poseł na sejm RP Paweł Bejda i wicemarszałek województwa łódzkiego Jolanta Zięba – Gzik.