Święto Wojska Polskiego 2018

W dniu 15 sierpnia 2018 r. mieszkańcy miasta Sieradza i powiatu sieradzkiego, żołnierze sieradzkiego garnizonu oraz ich rodziny uczcili Święto Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 mszą świętą w kościele garnizonowym w Sieradzu.

Następnie w asyście kompanii honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe oraz uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.  Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytano apel poległych i oddano salwę honorową.

Delegacje Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Forum Młodych Ludowców złożyły kwiaty przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Ludowcy pamiętali również o premierze Rządu Obrony Narodowej z 1920 r. Wincentym Witosie.

15 sierpnia to bardzo ważna data dla ruchu ludowego. W tym dniu w latach międzywojennych obchodzono Święto Czynu Chłopskiego. Święto to miało upamiętnić bohaterstwo i ogromny wkład wniesiony przez mieszkańców wsi w zwycięstwo podczas wojny polsko – bolszewickiej. W dramatycznych dla Polski chwilach w 1920 r. o losach kraju zadecydował głównie chłopski żołnierz. W regularnej milionowej armii polskiej około 70 proc. żołnierzy stanowili chłopi, a ówczesny premier Wincenty Witos poderwał cały naród do walki. W okresie PRL nie obchodzono rocznicy bitwy warszawskiej. W 1990 r. Rada Naczelna PSL ponownie ustanowiła 15 sierpnia dniem uroczystych obchodów Święta Czynu Chłopskiego.

Fot. Tomasz Oszczęda/Powiat Sieradzki