Święto w Brzeźniu już 8 lipca

W tym roku po raz pierwszy obchodzony będzie jako Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Nowe święto państwowe zostało ustanowione z inicjatywy klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przez Sejm RP. Ludowcy z powiatu sieradzkiego zapraszają w najbliższą niedzielę 8 lipca do Brzeźnia.

W Brzeźniu uroczyste obchody Dnia Walki i Męczeństwa Polskiej Wsi oraz Festyn Ludowy – szczegóły na plakacie poniżej.

Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.