Rada powiatu o sytuacji w rolnictwie

Na ostatniej sesji Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła stanowisko w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie. O głosowanie nad tym dokumentem wnioskował wiceprzewodniczący Rady Powiatu, przewodniczący klubu radnych PSL – Jan Hankiewicz.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 15 radnych z PSL, SLD i PO. Radni PiS mimo obecności na sali obrad nie wzięli udziału w głosowaniu. Pełna treść przyjętego stanowiska poniżej.

 

Stanowisko radnych Rady Powiatu Sieradzkiego odnośnie trudnej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu sieradzkiego i kraju.

Jako radni Rady Powiatu Sieradzkiego, popieramy rolników z terenu powiatu sieradzkiego, z ich konstruktywną krytyką obecnej sytuacji, na którą składa się brak możliwości sprzedaży produktów rolnych, przy jednoczesnym braku opłacalności spowodowanym  dramatycznie niskimi cenami zbytu. Jedyną możliwością pomocy powinno być wprowadzenie ograniczenia importu warzyw i ziemniaków, szczególnie wczesnych odmian, co zwiększy popyt na nasze krajowe uprawy i wpłynie korzystnie na ich ceny. Ponadto należy wprowadzić bardziej zaostrzone kontrole fitosanitarne importowanych do Polski towarów, głównie ziemniaków i warzyw. Pozwolą one uchronić konsumentów przede wszystkim przed utratą zdrowia, a także pozwolą uniknąć rozprzestrzeniania się patogenów na obszarze naszego kraju i państw Unii Europejskiej.

Zwracamy uwagę również na przykry fakt zaprzestania przez nasz rząd negocjacji dotyczących wyrównania dopłat bezpośrednich, co było jednym z głównych punktów programu wyborczego obecnego rządu.

Niepokoi również system kontroli gospodarstw rolnych, który bezpośrednio wpływa na okres oczekiwania na przyznawane dopłaty bezpośrednie. W tym roku kontroli zostało poddanych 10% gospodarstw rolnych z terenu powiatu sieradzkiego – w gminach Błaszki i Warta. Rolnicy objęci kontrolą mają przyznawane dopłaty z opóźnieniem w stosunku do innych, co czyni ich mniej konkurencyjnymi na lokalnym i krajowym rynku rolnym.

Polscy rolnicy jako producenci rolni produkują pod względem jakości bardzo dobre warzywa, owoce i ziemniaki, spełniające surowe wymogi. Pomimo wniesionego trudu w pracę na roli borykają się z problemem rażąco niskiej ceny za swoje produkty, a nawet z brakiem możliwości ich sprzedaży.

Zwracając uwagę na trudną sytuację w rolnictwie, jednocześnie apelujemy o doprowadzenie do sytuacji, w której Polski Rolnik będzie mógł zajmować się produkcją zdrowej i dobrej żywności za godziwe wynagrodzenie.