Tomasz Woźniak o inwestycjach

O najważniejszych tegorocznych oraz planowanych na kolejny rok inwestycjach mówił antenie Naszego Radia wójt Wróblewa Tomasz Woźniak.

O tym, że mijający powoli rok był w tej gminie obfity w inwestycje najlepiej świadczy kwota 8 mln zł, którą gmina przeznaczyła na różnego rodzaju inwestycje. I w tej części regionu remontowano chociażby drogi. Samorząd stawiał również przy drogach nowe oświetlenie uliczne. Ten proces zresztą jeszcze trwa. – O nowe punkty świetlne prosili mieszkańcy kilku miejscowości. To Gęsówka, Ocin, Próchna, Charłupia Wielka i kolonia Wróblew. te prace trwają i myślę, że będą zakończone w pierwszych dniach grudnia. Lada moment zaświecą więc nowe energooszczędne lampy uliczne – mówił Tomasz Woźniak.

W gminie Wróblew ten rok był kolejnym, w którym mieszkańcy mogli starać się o dotację od samorządu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wniosków spłynęło łącznie 88, a od początku programu pieniądze na ten cel dostało łącznie kilkaset gospodarstw. To z pewnością podniosło poziom życia mieszkańców i przełoży się dodatnio na stan środowiska naturalnego w gminie. Wróblew stawia też na bezpieczeństwo. Efektem trzy nowe wozy bojowe, które trafią w najbliższy piątek do ochotniczych straży pożarnych w Kościerzynie, Tubądzinie (pojazdy lekkie) i Słomkowie Suchym (pojazd ciężki).

Więcej na nasze.fm