Mazowsze i Łódzkie dołączają do antysmogowej koalicji

Sejmiki Województw Mazowieckiego i Łódzkiego przyjęły uchwały antysmogowe. Celem programu jest zmniejszenie emisji spalin w regionie.

Na Mazowszu nowe przepisy będą obowiązywać po dwóch tygodniach od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa. Wtedy wszystkie nowe instalacje, takie jak piece czy kotły, muszą spełniać wymagania ekoprojektu. – Uchwała antysmogowa dla Mazowsza przyjęta! Jednogłośnie, ponad podziałami, dla dobra Mazowszan – ogłosił w mediach społecznościowych Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Mieszkańcy będą mogli liczyć na wsparcie samorządu województwa i Unii Europejskiej w modernizacji urządzeń grzewczych. Dzięki tej pomocy samorządy lokalne, instytucje oraz osoby prywatne będą mogli dokonać inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń, takich jak modernizacje kotłowni czy montaż pomp ciepła.

Powstaną również instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii m.in. kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne.

Od 1 lipca 2018 roku nie będzie można palić mułem, flotokoncentratem węglowym, węglem brunatnym i paliwami stałymi produkowanymi z jego wykorzystaniem. Użytkownicy kotłów na węgiel, tzw. kopciuchów, nie spełniających norm dla klas 3, 4 i 5, muszą wymienić je do końca 2022 roku. Natomiast eksploatujący kotły klasy 3 i 4 – według normy – muszą wymienić je do końca 2027 roku na urządzenia zgodne z wymogami unijnymi.

Uchwała antysmogowa przewiduje kontrole urządzeń grzewczych. Mogą je przeprowadzać, między innymi straże miejskie, wójt, burmistrz, prezydent. Za naruszenie przepisów grozi karą grzywny do 5 tysięcy złotych. Ceną w tym przypadku jest jednak nasze zdrowie. Smog przyczynia się, według badań Europejskiej Agencji Środowiska, do śmierci nawet 48 tys. Polaków rocznie.

Swoją uchwałę antysmogową przyjęli również radni sejmiku województwa łódzkiego. Jej celem również jest zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery i poprawa jakości powietrza. Nowe przepisy mają wejść w życie w maju 2018 r.