Powiatowy Dzień Strażaka w Goszczanowie

Goszczanów gościł orkiestry dęte powiatu sieradzkiego. Z okazji powiatowego Dnia Strażaka, w tej miejscowości odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.

Na przeglądzie wystąpiły: gminno-parafialna orkiestra dęta „Helikon” z Goszczanowa, orkiestra z Wróblewa, młodzieżowa orkiestra dęta z Burzenina wraz z zespołem mażoretek „Akcent”, miejska orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Sieradza, orkiestra dęta z Brzeźnia, orkiestra dęta przy OSP Brąszewice, orkiestra dęta OSP Złoczew, strażacka orkiestra dęta z Klonowej, parafialno-strażacka orkiestra dęta z Unikowa oraz orkiestra dęta z Godynic.

Zanim rozpoczął się przegląd, na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goszczanowie odbyła się krótka uroczystość z okazji Dnia Strażaka. Wzięli w niej udział strażacy z jednostek OSP powiatu sieradzkiego oraz władze samorządowe: m.in. Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Wójt Gminy Klonowa Dariusz Perdek oraz Wójt Gminy Wróblew Tomasz Woźniak.

Tekst i foto. powiat-sieradz.pl