Bataliony Chłopskie – prawda i pamięć

Młodzież sieradzkich szkół ponadgimnazjalnych wzięła udział w sesji popularnonaukowej z udziałem historyków wojskowości, poświęconej działalności Batalionów Chłopskich. Organizatorem spotkania było Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Wszystkich obecnych powitał Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior. Sesję prowadził dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu Jerzy Kowalski.

– Bataliony Chłopskie były formacją zbrojną w czasie II wojny światowej, która dotyczyła największej grupy Polaków, bo 80 proc. społeczeństwa to byli chłopi. Ta grupa społeczna stanowiła 60 proc. wojska polskiego w 1939 r. Poza tym to wieś żywiła całe społeczeństwo. Przydziały żywności dla Polaków były znacznie niższe niż dla Niemców i to na dłuższą metę groziło poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi społeczeństwa. Należało więc zorganizować jakąś samoobronę, która mogłaby bronić ludności wiejskiej – mówi prof. dr hab. Piotr Matusak.

– Początki działalności BCh były niezmiernie trudne. Nie było niczego, ani kadr, ani broni, ani zaplecza. Jednak dzięki wielkiej determinacji udało się te zbrojne oddziały zorganizować i sprawić, że praktycznie cała wieś była jedną wielką konspiracją. Natomiast samo BCh powstało, by obronić wieś przed biologiczną eksterminacją i wyniszczającą eksploatacją – dodaje dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Na sesji głos zabrali również: Wiesław Gołębiewski, syn dowódcy BCH z lasów radomszczańskich, który opowiedział o walkach prowadzonych przez oddział ojca, Krystyna Brodowska, autorka wspomnień o prof. Helenie Brodowskiej-Kubicz, Dyrektor Muzeum Miasta i Rzeki Warty Barbara Cichecka wspominała urodzoną w Warcie Marię Szczawińską ps. „Czarna Maria” – Szefa Oddziału Va Łączności z zagranicą Komendy Głównej BCh.

Prezes Zarządu Powiatowego PSL Mariusz Bądzior, Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL Marek Kanicki, Wiesław Gołębiewski, dr Janusz Gmitruk oraz prof. dr hab. Piotr Matusak złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przed pomnikiem Wincentego Witosa w Sieradzu i popiersiem Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej.

Wojciech Janczak – urodzony 16 sierpnia 1912 w Charłupi Małej komendant Okręgu V Batalionów Chłopskich (województwo łódzkie), aresztowany w marcu 1942 r., więzień obozów koncentracyjnych  Mauthausen i Dachau. (więcej w artykule Bohaterstwo komendanta BCh Wojciecha Janczaka )

W trakcie okupacji oddziały taktyczne VI Obwodu Sieradzu (teren przedwojennego powiatu sieradzkiego) liczyły około 1800 żołnierzy. Komendantami byli Adam Banach (aresztowany w kwietniu 1944 r., zmarł w obozie koncentracyjnym Mauthausen) oraz Józef Strumiński ps. „Podolski”.

Tekst i foto. www.powiat-sieradz.pl