Dzień Kobiet z FML

Pamiętając o Dniu Kobiet przedstawiciele Forum Młodych Ludowców Powiatu Sieradzkiego odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu. Podczas specjalnie zorganizowanego spotkania integracyjnego mieszkańców i zaprzyjaźnionych klubów seniora młodzi ludowcy złożyli serdeczne życzenia oraz wręczyli wszystkim Paniom tulipany.

Seniorki to kobiety dysponujące olbrzymią mądrością życiową, dużym doświadczeniem i niezwykłą wiedzą. Celem akcji FML było symboliczne podziękowanie wszystkim Paniom oraz okazanie należnego szacunku i wdzięczności ze strony młodego pokolenia.