Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

17 lutego br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (pow. piotrkowski) odbył się Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowanej przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Łodzi.

Partnerami Olimpiady byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego.

Sponsorem Olimpiady było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

W Olimpiadzie udział wzięło niespełna 40 młodych rolników oraz uczniów szkół rolniczych wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

Olimpiadę otworzył kolega Adam Nowak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Łodzi.

W imieniu  powiatu piotrkowskiego uczestników powitał Piotr Wojtysiak – wicestarosta piotrkowski, wiceprezes ZW PSL w Łodzi.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja której przewodniczył kolega Łukasz Wodzyński – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Łodzi, w skład której wchodziły również przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań dotyczących produkcji rolnej, Wspólnej Polityki Rolnej, mechanizacji i techniki rolniczej czy też bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie.

W drugiej części uczestniczyło 10 uczestników z najlepszym rezultatem po części pisemnej. Mieli za zadanie odpowiedzieć na 10 pytań, jednocześnie zaprezentowanych w formie graficznej.

Zwycięzcą została Katarzyna Rolewska z gminy Kiernozia, studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak w swoim wystąpieniu pogratulował uczestnikom posiadanej wiedzy oraz życzył dalszych sukcesów. Podkreślił istotną rolę sektora rolnego dla polskiej gospodarki narodowej oraz drogę, którą Polskie rolnictwo przeszło w ostatnich latach.

Głos do uczestników skierowali również obecni na Finale dyrektorzy Agencji i instytucji rolniczych.

Po wręczeniu nagród i dyplomów laureatom przez obecnych gości, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW zakończył Olimpiadę i zaprosił do udziału w kolejnej edycji w roku 2018.