Jan Kołodziejczyk Prezesem PSL w Błaszkach !

Jan Kołodziejczyk, przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej, został wybrany nowym Prezesem Zarządu Miejsko – Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Błaszkach.

Nadzwyczajny Zjazd Miejsko – Gminny PSL odbył 14 stycznia w miejscowości Sędzimirowice. W związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Kolegi Sylwestra Gajewskiego o zwołanie zjazdu wnioskowała Miejsko – Gminna Komisja Rewizyjna PSL.

Jan Kołodziejczyk w głosowaniu tajnym pokonał dwóch kontrkandydatów Elżbietę Wągrowską – sołtysa wsi Suliszewice oraz Łukasza Bitnera – radnego Powiatu Sieradzkiego.

Zjazd podjął również uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu Miejsko – Gminnego o członków PSL sprawujących mandaty radnych gminnych i powiatowych, delegatów do Izby Rolniczej oraz o przewodniczące stowarzyszeń kobiet wiejskich z Żelisławia i Brończyna.