Gmina Wróblew: Podsumowanie roku 2016

W roku 2016 gmina Wróblew zrealizowała inwestycje na łączną kwotę blisko 4,8 mln zł. Tak duża skala realizowanych zadań była możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, które stanowiły blisko 40% wartości wykonanych inwestycji.

Najwięcej zainwestowano w infrastrukturę drogową  (ponad 2 mln zł), miejsca rekreacji, integracji społecznej i użyteczności publicznej (ok. 1 mln zł) oraz gospodarkę wodno-ściekową i ochronę środowiska (ok. 1 mln zł). Inwestycje nie ominęły również oświaty – rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Charłupi Wielkiej.

Do pobrania:

Inwestycyjne podsumowanie 2016 roku w Gminie Wróblew – prezentacja

Źródło: http://wroblew.pl