Milionowe inwestycje Gminy Wróblew

Radni gminy Wróblew podczas ostatniej sesji jednogłośnie uchwalili budżet na 2017 rok. Wójt Tomasz Woźniak podziękował radnym za zgodne uchwalenie budżetu oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę dla dobra gminy i jej mieszkańców. Na inwestycje zaplanowano 5 mln zł.

Do ważniejszych zadań, jakie zostaną zrealizowane w 2017 roku należą:

  • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wróblewie,
  • przebudowa drogi gminnej Kobierzycko – Sędzice,
  • przebudowa dróg dojazdowych w Rakowicach i we Wróblewie (Koziny),
  • opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Słomków Mokry – Bliźniew,
  • budowa wiaty na gminne pojazdy i sprzęt drogowy z infrastrukturą,
  • dokończenie budowy sali gimnastycznej z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy szkole podstawowej w Charłupi Wielkiej,
  • opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie,
  • dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • rozbudowa oświetlenia ulicznego.

W uchwalonym budżecie na 2017 rok przewidziano dochody w wysokości 24.908.055,32 zł i wydatki w kwocie 25.260.000,00 zł. Deficyt budżetowy zamknie się w kwocie 351.944,68 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w tej samej wysokości. Wójt Woźniak wyraził nadzieję na to, iż wzorem bieżącego roku i lat poprzednich będzie to kredyt jedynie „na papierze”. Zapewnił o dalszych staraniach o pozyskanie kolejnych środków unijnych.

Wójt Tomasz Woźniak podziękował gościom obecnym na sesji: Staroście Sieradzkiemu Mariuszowi Bądziorowi, Wicestaroście  Markowi Kanickiemu, Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robertowi Piątkowi za owocną współpracę i jej efekty w postaci wspólnych inwestycji drogowych.

Źródło: http://wroblew.pl