Konwent Gmin Powiatu Sieradzkiego o rolnictwie

Konwent Gmin Powiatu Sieradzkiego przyjął stanowisko w sprawie spadku cen skupu zbóż, ziemniaków, warzyw i owoców. Zostało ono skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.

Konwent Gmin Powiatu Sieradzkiego został zawiązany pod koniec sierpnia bieżącego roku przez grupę samorządowców powiatu sieradzkiego. Konwent jest nieformalną strukturą, skupiającą przedstawicieli gmin członkowskich. Jego formuła jest na tyle otwarta, że dopuszcza udział w posiedzeniach również osób nie związanych bezpośrednio z samorządem, ale mających wpływ na decyzje podejmowane w sprawach dotyczących mieszkańców powiatu.

Stanowisko w sprawie spadku cen skupu płodów rolnych jest pierwszym stanowiskiem przyjętym przez KGPS.

d38b935fba3ec2ad731c2aba635336f6

Tekst i foto. http://powiat-sieradz.pl