Posiedzenie Zarządu Powiatowego

W dniu 14.10.2016 w siedzibie Polskiego Stronnictwa Ludowego przy ulicy Kościuszki 4 w Sieradzu odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej PSL. Prezes Zarządu Powiatowego Mariusz Bądzior zrelacjonował zebranym przebieg wczorajszego spotkania z Prezesem Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem.

Ożywioną dyskusję wzbudziła kwestia przyjętej przez sejm głosami PiS i PO uchwały o CETA oraz sprawy związane z rolnictwem, a w szczególności: opłacalność produkcji, projekt podwyżek opłat za wodę, nie wywiązywania się przez rząd PiS z obietnic wyborczych dotyczących rolnictwa.

Na przełomie stycznia i lutego w Sieradzu zostanie zorganizowane spotkanie ludowców z Okręgu Wyborczego nr 11 z udziałem Prezesa PSL. Zarząd Powiatowy udzielił poparcia Władysławowi Kosiniakowi – Kamyszowi w ubieganiu się o funkcję Prezesa PSL. Wyboru władz dokona kongres partii, który odbędzie się 19 listopada w Jachrance. Powiat sieradzki na kongresie będzie reprezentować pięciu delegatów: Mariusz Bądzior, Tomasz Woźniak, Jan Hankiewicz, Sylwester Tomczyk i Marcin Majewski.