Spotkanie ludowców w Brzeźniu

20 sierpnia członkowie oraz sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego z gminy Brzeźnio dyskutowali o bieżącej sytuacji politycznej i sprawach lokalnych. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu Powiatowego PSL, Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior oraz Prezes Zarządu Powiatowego Forum Młodych Ludowców Marcin Majewski.

Prezes Zarządu Gminnego PSL w Brzeźniu Mariusz Kupis omówił przebieg wewnętrznej kampanii sprawozdawczo – wyborczej stronnictwa na szczeblu powiatu i województwa. Przedstawił również sprawozdanie z działalności zarządu gminnego od marcowego zjazdu. Ożywioną dyskusję wzbudził temat przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 roku. Mariusz Kupis zapowiedział staranny i przemyślany dobór kandydatów na radnych gminnych i powiatowych oraz wójta gminy Brzeźnio.

Prezes Mariusz Bądzior omówił bieżącą sytuację polityczną oraz przedstawił planowane inwestycje na terenie powiatu sieradzkiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Brzeźnio.

Na zakończenie spotkania Prezes Mariusz Kupis zaprosił na organizowany przez ZMG PSL w Brzeźniu wyjazd na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy. Dożynki odbędą się 4 września.

brzeznio2016_1 brzeznio2016_2