Loteria fantowa „Los dla Marysi”

Podczas tegorocznych Dni Gminy Wróblew Zarząd Powiatowy Forum Młodych Ludowców w Sieradzu zorganizował loterię fantową „Los dla Marysi”. Całkowity dochód z loterii zostanie przeznaczony na dalsze leczenie Marysi Rogali – 4-letniej mieszkanki gminy Wróblew, chorującej na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Loteria okazała się ogromnym sukcesem. Zainteresowanie było bardzo duże, wszystkie przygotowane losy (przyp. 500 szt., cena jednostkowa losu – 5 zł) zostały sprzedane.

Wszystkim biorącym udział w loterii, ludziom o wielkim sercu dziękujemy za ofiarność, otwartość i chęć niesienia pomocy – powiedział Prezes Zarządu Powiatowego Forum Młodych Ludowców w Sieradzu Marcin Majewski – Mam nadzieję, że ta skromna kwota będzię pomocna w dalszym leczeniu Marysi. Dziękuję za ogromy wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie loterii Magdzie Karczmarek, Kasi Jackowskiej i Michałowi Wzgardzie.

Fanty na loterie udało się pozyskać dzięki wsparciu finansowemu klubu radnych PSL w Radzie Powiatu Sieradzkiego. Pomocy udzielili również radni Gminy Wróblew oraz sołtysi. Łącznie dzięki loterii fantowej oraz ofiarności ludzi dobrej woli zebrano kwotę 3700 zł, która w całości zostanie przekazana na dalsze leczenie Marysi.

173_2ha4h5a1382ha4hi33  173_2ha4h5a140173_2ha4h5a132173_2ha4h59116