Sylwester Tomczyk prezesem we Wróblewie

W niedzielę 03.04.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy we Wróblewie odbył się Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSL.

Obrady rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem „Roty”, a następnie uczczono minutą ciszy zmarłych ludowców. Na przewodniczącego zjazdu wybrano Kol. Tomasza Woźniaka, a sekretarzem zjazdu została Kol. Małgorzata Przybylska. Prezesem Zarządu Gminnego PSL we Wróblewie został ponownie wybrany Kolega Sylwester Tomczyk. W skład nowego zarządu weszło 17 osób, a komisja rewizyjna w nowej kadencji pracować będzie w pięcioosobowym składzie. Delegaci uczestniczący w zjeździe gminnym wybrali również 12 delegatów na Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

Gośćmi zjazdu byli: Starosta Sieradzki, Prezes Zarządu Powiatowego Kol. Mariusz Bądzior oraz Prezes Zarządu Powiatowego FML w Sieradz Kol. Marcin Majewski.