Dariusz Olejnik starostą po raz trzeci

W dniu 9 grudnia 2014 r. radni powiatu sieradzkiego powierzyli funkcję starosty Dariuszowi Olejnikowi. Za jego kandydaturą głosowało 20 radnych 2 było przeciw. Jest to trzecia kadencja Prezesa Zarządu Powiatowego PSL na tym stanowisku.


Wicestarostą Powiatu Sieradzkiego został wybrany Mariusz Bądzior – dotychczasowy naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska sieradzkiego starostwa. Mariusz Bądzior jest Wiceprezesem Zarządu Powiatowego PSL oraz Prezesem Zarządu – Miejsko Gminnego PSL w Sieradzu.

Skład Zarządu Powiatu Sieradzkiego uzupełnili Edward Szewczyk (Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego PSL w Złoczewie) oraz Michał Wzgarda (Zastępca Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej Forum Młodych Ludowców).

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali Jan Hankiewicz (PSL) oraz Kazimiera Gotkowicz (PiS). Na poprzedniej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego na Przewodniczącego Rady Powiatu wybrano Henryka Waludę (SLD).

Klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego liczy trzynastu członków. W jego skład wchodzą: Łukasz Bitner, Beata Gzik, Jan Hankiewicz, Michał Terka,Karol Kozuń, Dariusz Olejnik, Lucjan Noweta, Edward Szewczyk, Michał Wzgarda, Rafał Woźniak, Tomasz Sosin, Tomasz Baliński i Krzysztof Żubrowski.

Komisje stałe Rady Powiatu Sieradzkiego:

Komisja Budżetu i Finansów: Lucjan Noweta (PSL) – przewodniczący, Sylwia Dęga-Frątczak (PiS), Jan Hankiewicz (PSL), Karol Kozuń (PSL), Marek Płóciennik (SLD), Artur Sterna (PiS), Rafał Woźniak (PSL), Jacek Walczak (PO).

Komisja Spraw Społecznych: Beata Gzik (PSL) – przewodnicząca, Łukasz Bitner (PSL), Sylwia Dęga-Frątczak (PiS), Kazimiera Gotkowicz (PiS), Joanna Hanak (PO), Hubert Kamola (PiS), Karol Kozuń (PSL), Tomasz Baliński (PSL), Henryk Waluda (SLD).

Komisja Spraw Gospodarczych: Michał Terka (PSL) – przewodniczący, Beata Gzik (PSL), Joanna Hanak (PO), Katarzyna Paprota (PiS), Jacek Walczak (PO), Henryk Waluda (SLD), Krzysztof Żubrowski (PSL).

Komisja Drogownictwa, Komunikacji i Spraw Obywatelskich: Tomasz Baliński (PSL) – przewodniczący, Łukasz Bitner (PSL), Kazimiera Gotkowicz (PiS), Jan Hankiewicz (PSL), Katarzyna Paprota (PiS), Tomasz Sosin (PSL), Artur Sterna (PiS), Rafał Woźniak (PSL).