Powiatowa Konwencja Wyborcza

28 sierpnia 2014 r. odbyła się w Sieradzu powiatowa konwencja wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgodnie ze statutem wzięli w niej udział: członkowie zarządu powiatowego, członkowie powiatowej komisji rewizyjnej, prezesi zarządów gminny i równorzędnych, radni powiatowi, wójtowie i burmistrzowie oraz delegat Forum Młodych Ludowców.


Konwencja ustaliła wstępną listę  kandydatów do Rady Powiatu Sieradzkiego w poszczególnych okręgach. Dyskutowano również o kandydatach do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Wcześniej w poszczególnych gminach odbyły się gminne konwencje wyborcze, które ustaliły kandydatów do rad gmin oraz kandydatów na wójtów/burmistrzów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wybory odbędą się w niedzielę 16 listopada. Według kalendarza wyborczego komitety wyborcze najpóźniej do dnia 7 października muszą zgłosić komisarzowi wyborczemu kandydatów na radnych wszystkich szczebli, a najpóźniej do dnia 17 października kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.