Noworoczne Spotkanie Ludowców w Błaszkach

5 stycznia 2014 r. na zaproszenie prezesa ZMG PSL, Burmistrza  Piotra Świderskiego do sali błaszkowskiego Centrum Kultury przybyło ponad 200 członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wśród gości znaleźli się między innymi: Sekretarz NKW PSL, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak; Prezes ZW PSL w Łodzi, Poseł na Sejm RP Mieczysław M. Łuczak; Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb; Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda; Prezes ZP PSL w Sieradzu, Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik.

Burmistrz Piotr Świderski w swoim przemówieniu podsumował działalność ludowców na terenie gminy Błaszki w minionym roku. Europoseł Andrzej Grzyb przybliżył zgromadzonym sytuację w Parlamencie Europejskim, natomiast Poseł Mieczysław M. Łuczak omówił najistotniejsze wydarzenia w kraju.