Zjazd Założycielski FML Powiatu Sieradzkiego

Prezes Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców Dariusz Klimczak oraz Prezes ZW FML w Łodzi Marcin Skorupiński poprowadzili w sobotę 11 lutego br. Zjazd Założycielski FML Powiatu Sieradzkiego.

Gośćmi zjazdu byli:
• Starosta sieradzki, prezes ZP PSL w Sieradzu Dariusz Olejnik
• Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki, prezes ZMG PSL w Błaszkach Agnieszka Bieńkowska
• Prezes ZMG PSL w Sieradzu Mariusz Bądzior
• Kierownik BP ARiMR w Sieradzu, prezes ZG PSL we Wróblewie Krzysztof Wodzinowski.

W spotkaniu uczestniczyło 40 młodych ludowców z terenu powiatu. Prezesem ZP FML w Sieradzu wybrano jednogłośnie Marcina Majewskiego z Sieradza. W skład zarządu powiatowego weszli: Grzegorz Mielczarek (Sieradz), Tomasz Sobczyk (Błaszki), Radosław Rychlik (Wróblew), Agnieszka Rybińska (Warta), Piotr Binkowski (Sieradz), Arkadiusz Bialik (Błaszki), Maciej Wawrzyniak (Brzeźnio), Anna Słaba (Klonowa).

W komisji rewizyjnej znaleźli się:  Katarzyna Ograbek (Sieradz), Krzysztof Czarnek (Błaszki), Michał Wzgarda (Wróblew), Paweł Baliński (Warta).

Przedstawicielami powiatu sieradzkiego we władzach wojewódzkich zostali Marcin Majewski oraz Tomasz Sobczyk.